Z-19-062799 Gemeente Stadskanaal: besluit vaststelling hogere waarde geluid “Zandtangerweg 31 en 31A te Mussel”

Publicatiedatum:
donderdag 26 maart 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingZ-19-062799 Gemeente Stadskanaal: besluit vaststelling hogere waarde geluid “Zandtangerweg 31 en 31A te Mussel”

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat op grond van de Wet geluidhinder (Wgh), op 11 december 2018 een hogere waarde geluid is vastgesteld:

Zandtangerweg 31 en 31A, 9584 AL Mussel, vanwege wegverkeerslawaai: 51 dB op de voorgevel.

Dit besluit maakt deel uit van de op 18 maart 2020 verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning en loods tot woning met zorg op bovengenoemd adres.

Waar kunt u het besluit hogere waarde inzien?

Het besluit vaststelling hogere waarde geluid ligt vanaf 26 maart 2020 gedurende 6 weken op werkdagen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt hiervoor een afspraak maken met de gemeente via de website www.stadskanaal.nl of telefonisch via 0599 631 631.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

  Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.