Z-19-060728 - Gemeente Stadskanaal – ontwerp besluit: omgevingsvergunning voor het veranderen van een pluimveehouderij, Noorderdiep 47A, Noorderdiep 51 en Wildeplaats ong in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 4 maart 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraagZ-19-060728 - Gemeente Stadskanaal – ontwerp besluit: omgevingsvergunning voor het veranderen van een pluimveehouderij, Noorderdiep 47A, Noorderdiep 51 en Wildeplaats ong in Stadskanaal

Op 4 november 2019 is de volgende omgevingsvergunning aangevraagd: Noorderdiep 47A, Noorderdiep 51 en Wildeplaats ong, 9501 XBStadskanaal, het veranderen van een pluimveehouderij. De vergunning heeft betrekking op de volgende in de Wabo genoemde activiteiten:

  • 1.

    het veranderen en in werking hebben van een inrichting (revisie);

  • 2.

    het bouwen van een bouwwerk. 

De verandering betreft de bouw van een nieuwe pluimveestal op de locatie Wildeplaats ongenummerd. De stal wordt gebouwd om meer leefruimte te kunnen geven aan het pluimvee op de locatie Noorderdiep 47a en 51. De pluimveebezetting in de daar aanwezige stallen wordt verminderd.Het totaal aantal te houden dieren wijzigt niet.

 

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken, waaronder ons m.e.r.-beoordelingsbesluit van 12 september 2018, liggen vanaf 5 maart 2020 tot en met 15 april 2020 voor een ieder ter inzage. U kunt dit ontwerp besluit inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. 

 

U wilt reageren?

U kunt tot en met 15 april 2020 uw zienswijze kenbaar maken zowel ten aanzien van het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken als het m.e.r.-beoordelingsbesluit. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te aan gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de gemeente Stadskanaal 0599 631 631.