Z-20-066276 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van een eik, 2e Achterholtsweg 7 in Onstwedde

Publicatiedatum:
woensdag 19 februari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-20-066276 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van een eik, 2e Achterholtsweg 7 in Onstwedde

Op 10 februari 2020 is de volgende omgevingsvergunning verleend: 2e Achterholtsweg 7, 9591 VS Onstwedde, het kappen van een eik.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.