Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020

Publicatiedatum:
vrijdag 7 februari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen Stadskanaal 2020

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 januari 2020, nr. Z-19-059609/D/20/164943;

 

 

b e s l u i t :

 

 

 

onderdeel A

de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen (ozb) aan te passen en daartoe artikel 5, eerste lid van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Stadskanaal 2020 te wijzigen (1e wijziging), zodat het lid komt te luiden:

“Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting 0,3695;

 • b.

  bij de eigenarenbelasting:

  • 1.

   voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1925;

  • 2.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,4256.”

 

onderdeel B

dat de wijziging genoemd onder A in werking treedt de dag volgend op de dag van bekendmaking, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020.

 

onderdeel C

het verwachte nadeel van € 85.000,00 te verwerken in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 februari 2020.

De raad

de heer K. Willems mevrouw F.T. de Jonge

raadsgriffier voorzitter