Z-17-036414 Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15 en 17”

Publicatiedatum:
woensdag 5 februari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannenZ-17-036414 Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15 en 17”

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15 en 17” gedurende een termijn van zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het plangebied ligt aan de Ondersteveenweg in Mussel.

De directe aanleiding voor het bestemmingsplan is het initiatief van het agrarische bedrijf aan de Ondersteveenweg 15 en 17 om een uitbreiding van de bestaande stallen en een bedrijfswoning mogelijk te maken. Het aantal dieren zal niet toenemen, deze uitbreiding is in het kader van dierenwelzijn zodat er per dier meer ruimte is. Met de uitbreiding zal de aanvrager nieuwe luchtwassers/luchtfilters installeren waardoor de geur zal afnemen.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf 6 februari 2020 tot en met 19 maart 2020 voor eenieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Ook kunt u het ontwerp in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.BP1709-on01 en op www.stadskanaal.nl.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Kerkhof van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal, telefoonnummer: 0599 631 631.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 19 maart 2020 uw zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de heer T. Kerkhof (0599 631 631). 

Indien u een zienswijze heeft ingediend wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze mondeling toe te lichten aan een afvaardiging van de gemeenteraad (hoorcommissie).