Z-20-064433 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van een beuk, Veenhofsweg 67 in Alteveer

Publicatiedatum:
donderdag 30 januari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-20-064433 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van een beuk, Veenhofsweg 67 in Alteveer

Op 28 januari 2020 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Veenhofsweg 67, 9661 TE Alteveer, het kappen van een beuk.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar. 

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

 Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden