Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
vrijdag 27 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit (Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018 - onderdeel V van dit besluit)

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlages van de subsidieregelingen Activiteiten- en Evenementenfonds Stadskanaal 2018, Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018, Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018, Jeugd en Educatie 2018, Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018, Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 en Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2020 opnieuw vast te stellen;

 

 

 

b e s l u i t :

 

Onderdeel I

De bijlage van de Subsidieregeling Activiteiten- Evenementenfonds Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat het komt te luiden:

Subsidieplafond 2020 Activiteiten- en Evenementenfonds

Op basis van de begroting 2020 bedraagt het subsidieplafond voor het Activiteiten- en Evenementenfonds € 11.000,00.

Subsidieverdeling 2020 Activiteiten- en Evenementenfonds

Subsidieverdeling Activiteitenfonds

€ 11.000,-

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel II

De bijlage van de Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat het komt te luiden:

Subsidieplafond 2020 Bestuur en Dienstverlening

Op basis van de begroting 2020 bedraagt het subsidieplafond voor Bestuur en Dienstverlening € 33.000,00.

Subsidieverdeling 2020 Bestuur en Dienstverlening

Subsidieverdeling Bestuurlijke Samenwerking

€ 9.500,-

Agenda voor de Veenkoloniën

€ 5.000,-

Eems-Dollard Regio

€ 4.500,-

Subsidieverdeling Openbare orde en veiligheid

€ 23.000,-

Halt

€ 7.000,-

RIEC

€ 4.000,-

Veiligheidshuis

€ 12.000,-

Subsidieverdeling Jubilea lokale organisaties

pm

Jubileumviering

pm

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel III

De bijlage van de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat het komt te luiden:

Subsidieplafond 2020 Economie en Arbeidsmarktbeleid

Op basis van de begroting 2020 bedraagt het subsidieplafond voor Economie en Arbeidsmarktbeleid € 166.000,00.

Subsidieverdeling 2020 Economie en Arbeidsmarktbeleid

Subsidieverdeling Recreatie en toerisme

€ 31.808,-

Stichting Snikkeweek

€ 2.695,-

Stichting Oranjecomité Musselkanaal

€ 2.113,-

Stichting Promotie Westerwolde

€ 8.000,-

Tourist info Westerwolde

€ 19.000,-

Subsidieverdeling Voorzieningen minima

€ 133.772,-

Jeugdsportfonds

€ 28.000,-

Jeugdcultuurfonds

€ 7.500,-

Stichting Leergeld

€ 85.000,-

Veur Noppes

€ 1.267,-

Voedselbank

€ 2.640,-

Amateur Tuinders Vereniging ‘Het Page-Dal’

€ 1.056,-

Stichting Urgente Noden Groningen

€ 6.000,-

Humanitas – Thuisadministratie

€ 2.309,-

Subsidieverdeling Arbeidsmarkt

€ 0,-

Stichting Welstad, Bewegen bij TDC en Wedeka

€ 0,-

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel IV

De bijlage van de Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat deze komt te luiden:

Subsidieplafond 2020 Jeugd en Educatie

Op basis van de begroting 2020 bedraagt het subsidieplafond voor Jeugd en Educatie € 1.156.200,-.

Subsidieverdeling 2020 Jeugd en Educatie

Subsidieverdeling VVE-Thuis

€ 20.400,-

Per VVE-Thuisgroep is een subsidie van maximaal €820,- beschikbaar. Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, bepaalt de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, die aan alle voorwaarden voldoen de toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond.

€ 20.400,-

Subsidieverdeling Lokaal onderwijsbeleid algemeen

€ 173.500,-

Groninger Studiefonds

€ 3.900,-

GGD/JGZ, zorgspecialisten in het basisonderwijs

€ 96.200,-

GGD/JGZ, bereik doelgroeppeuters

€ 73.400,-

Subsidieverdeling Voorschoolse educatie, inclusief Voorleestrajecten

€ 962.300,-

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel V

De bijlage van de Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat deze komt te luiden:

Subsidieplafond 2020 Reguliere Peuteropvang

Op basis van de begroting 2020 bedraagt het subsidieplafond voor Reguliere Peuteropvang € 110.000,00.

Subsidieverdeling 2020 Reguliere Peuteropvang

Subsidieverdeling Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (excl. VVE-Thuis)

€ 110.000,-

Peuterspeelzaalwerk

€ 110.000,-

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel VI

De bijlage van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat deze komt te luiden:

Subsidieplafond 2020 Welzijn en Zorg

Op basis van de begroting 2020 bedraagt het subsidieplafond voor Welzijn en Zorg € 3.677.000,00.

Subsidieverdeling 2020 Welzijn en Zorg

Subsidieverdeling Welzijnsvoorzieningen

€ 3.217.300,-

Stichting Welstad, budgetsubsidie

€ 3.217.300,-

Subsidieverdeling Vrijwilligerswerk

€ 1.251,-

Humanitas, Klussendienst

€ 1.251,-

Subsidieverdeling Algemeen maatschappelijk werk

€ 99.100,-

Discriminatie Meldpunt Groningen

€ 11.800,-

Slachtofferhulp Nederland

€ 7.300,-

Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland

€ 80.000,-

Subsidieverdeling Opvang, beschermd en begeleid wonen

€ 124.800,-

NOVO (inloopvoorziening GGZ)

€ 74.800,-

Elker

€ 50.000,-

Subsidieverdeling Eerstelijnsloket Wmo en jeugd

€ 36.800,-

Hanzehogeschool Groningen

€ 5.000,-

GGD/JGZ Groningen, opvoedondersteuning 4-19 jarigen

€ 16.700,-

GGD/JGZ Groningen, inzet jeugdarts in CJGV

€ 15.100,-

Subsidieverdeling Welzijn breed

€ 64.660,-

Bewonersbelangen Ceresdorp

€ 3.500,-

Wijkraad Maarsveld

€ 3.572,-

Wijkraad Parkwijk

€ 3.500,-

Wijkraad Stadskanaal Noord

€ 4.647,-

St. Pl. Belang Vledderveen

€ 3.500,-

St. Pl Belang Tange-Alteveer

€ 3.500,-

Ver. Pl. Belang Mussel

€ 3.500,-

Stichting Ocrea

€ 3.517,-

Wijkraad Maarswold i.o.

€ 3.500,-

Bewonersplatform Maarsstee

€ 3.500,-

Wijkraad Nautilus

€ 3.950,-

Dorpsbelangen Musselkanaal

€ 5.900,-

OOGvereniging Regio Groningen

€ 574,-

Participatieraad

€ 18.000,-

Subsidieverdeling Sociaal cultureel werk

€ 103.514,-

Vakantiecomité Onstwedde

€ 986,-

Vakantiecomité Alteveer

€ 986,-

Vakantiecomité Heidedop

€ 986,-

Vakantiecomité Maarsstee

€ 986,-

Vakantiecomité Maarswold Actief

€ 986,-

Vakantiecomité Cereswijk

€ 986,-

Jeugdraad Musselkanaal

€ 1.711,-

Stichting Jongerenwerk SOZO

€ 1.711,-

IVN, lokale werkgroep

€ 2.102,-

Algemene Activiteitencommissie Ouderen

€ 1.871,-

OSOS en ouderenbonden

€ 1.637,-

Humanitas, Vriendschapskring en huisbezoek

€ 1.577,-

Humanitas, Vriendschappelijk huisbezoek

€ 0

Welstad, Klik-in-de-wijk

€ 3.289,-

Stichting Beheer MFA Noordstee

€ 83.700,-

Subsidieverdeling Volksgezondheid

€ 29.214,-

Lentis, Preventieprogramma’s

€ 16.200,-

Actief plus

€ 2.544,-

Stichting Groningen Hartveilig

€ 4.770,-

Veur Mekander

€ 0,-

Verslavingszorg Noord Nederland

€ 5.700,-

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel VII

De bijlage van de Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat deze komt te luiden:

Subsidieplafond 2020 Wonen en Voorzieningen

Op basis van de begroting 2020 bedraagt het subsidieplafond voor Wonen en Voorzieningen €1.840.000.

Subsidieverdeling 2020 Wonen en Voorzieningen

Subsidieverdeling Verkeer

€ 1.650,-

Buurtbusvereniging Westerwolde

€ 825,-

Buurtbusvereniging Oostermoer

€ 825,-

Subsidieverdeling Bibliotheekwerk

€ 848.200,-

Stichting Openbare Bibliotheken Stadskanaal

€848.200,-

Subsidieverdeling Sport (excl. Sportfonds)

€ 453.810,-

Nelli Cooman Games

€ 14.300,-

GO Sports (incl. Verrassend Stadskanaal)

€ 13.880,-

Klap tot Klap loop

€ 8.830,-

Internationaal korfbaltoernooi

€ 1.220,-

Talententennistoernooi

€ 1.220,-

Jeugdsportsubsidies en jeugdkortingen op entreeprijzen en tarieven

€ 19.350,-

Gehandicaptensportteams van sportverenigingen

€ 2.070,-

Huis voor de Sport, verenigingsondersteuning

€ 1.560,-

Stichting De Bast

€ 45.250,-

Buitensportaccommodaties

€ 76.720,-

Verenigingscompensatie gebruik natte gedeelte Pagedal

€ 6.210,-

Zwembaden

€ 263.200,-

Subsidieverdeling Sportfonds

€ 11.500,-

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, bepaalt de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, die aan alle voorwaarden voldoen, toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond.

pm

Subsidieverdeling Kunst, muziek en cultuur

€ 419.597,-

Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid Groningen

€ 344.800,-

Stichting Kunstzinnige Vorming de Pauw

€ 33.600,-

Stichting Radio Televisie Veenkoloniën 1

€ 18.700,-

Muziekvereniging Amacitia

€ 3.098,-

Muziekvereniging Crescendo

€ 2.659,-

Muziekvereniging Con Spirito

€ 2.155,-

Zangvereniging Variant

€ 246,-

Shantikoor Noszelia Singers

€ 246,-

Muziekvereniging Dabar

€ 246,-

Stichting Musa

€ 246,-

Toneelvereniging UDI

€ 615,-

Toneelvereniging TAGO

€ 615,-

Muziektheater Kanaalstreek

€ 6.094,-

Stichting Pagepop.nl

€ 6.277,-

Subsidieverdeling Musea

€ 99.200,

Stichting Streekhistorisch Centrum Stadskanaal

€ 99.200,-

Subsidieverdeling Monumenten

€ 2.110,-

Stichting Smeerling-Metbroek

€ 440,-

Streekhistorisch Centrum, Open monumentendag

€ 1.670,-

Subsidieverdeling Volkshuisvesting

€ 3.600,-

Huurdersvereniging De Koepel

€ 3.600,-

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel VIII

Inwerkingtreding van de wijziging

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 december 2019.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw F.T. de Jonge

burgemeester