Z-19-059636 - Gemeente Stadskanaal – Verleend: omgevingsvergunning (uitgebreide prcedure) 'Stadskanaal Kern, Hoofdkade 2’

Publicatiedatum:
donderdag 19 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VergunningenZ-19-059636 - Gemeente Stadskanaal – Verleend: omgevingsvergunning (uitgebreide prcedure) 'Stadskanaal Kern, Hoofdkade 2’

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat op 18 december 2019 de omgevingsvergunning "Stadskanaal Kern, Hoofdkade 2" in Stadskanaal is verleend. Met deze omgevingsvergunning wordt de bouw van een woning en het gebruik in strijd met een bestemmingsplan mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het besluit inzien?De beschikking inclusief de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 december 2019 tot en met 30 januari 2020 met voor eenieder ter inzage. U kunt het besluit inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u het besluit in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen ophttp://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.OV1901-vs01 en http://www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten tijdig een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbesluit te hebben ingediend, of belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;

 • 4.

  de gronden van het beroep.

Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen).

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer K. Karssen (0599 631 631).