Z-17-036414 - Gemeente Stadskanaal - Vooraankondiging: Bestemmingsplan, 'Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15 en 17'

Publicatiedatum:
woensdag 18 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijkZ-17-036414 - Gemeente Stadskanaal - Vooraankondiging: Bestemmingsplan, 'Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15 en 17'

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat zij het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15 en 17’ met het planidentificatienummer NL.IMRO.0037.BP1709-, voorbereiden. Het plangebied ligt aan de Ondersteveenweg gelegen ten noordwesten van Mussel. De directe aanleiding voor het wijzigingsplan is het initiatief van het agrarische bedrijf aan de Ondersteveenweg 15 en 17 om een uitbreiding van de bestaande stallen mogelijk te maken. Het aantal dieren zal niet toenemen, deze uitbreiding is in het kader van dierenwelzijn zodat er per dier meer ruimte is.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Op dit moment ligt het bestemmingsplan nog niet ter inzage en is er nog geen inspraak mogelijk. Over het beleidsvoornemen vindt vooroverleg plaats met betrokken instanties. Als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt kunt u een zienswijze indienen. Wij maken dit bekend door een aparte publicatie.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heren T. Kerkhof of M. de Heer (0599 631 631)Raadhuisplein 19501 SZ Stadskanaal.