Z-19-062374 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van zeven haagbeuken, Buizerdhorst achter nrs. 8 t/m 18 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 18 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-19-062374 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van zeven haagbeuken, Buizerdhorst achter nrs. 8 t/m 18 in Stadskanaal

Op 11 december 2019 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Buizerdhorst achter nrs. 8 t/m 18, 9501 HL Stadskanaal, het kappen van zeven haagbeuken.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

 

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

 

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.