Z-19-063002 - Gemeente Stadskanaal – ontwerpbestemmingsplan 'Musselkanaal, Kerkstraat Badstraat'

Publicatiedatum:
woensdag 18 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannenZ-19-063002 - Gemeente Stadskanaal – ontwerpbestemmingsplan 'Musselkanaal, Kerkstraat Badstraat'

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan "Musselkanaal, Kerkstraat Badstraat" gedurende een termijn van zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Met dit ontwerp wordt een herstructurering van het gebied mogelijk gemaakt, waarbij invulling wordt gegeven aan de herbouw van een deel van de 80 gesloopte woningen in Musselkanaal. Op deze locatie wordt de bouw van 15 woningen mogelijk gemaakt, van de in totaal 40 terug te bouwen woningen.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 voor eenieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Ook kunt u het ontwerp in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.BP1801-on01 en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 29 januari 2020 uw zienswijze kenbaar maken zowel ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan als de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de heer K. Karssen (0599 631 631). Indien u een zienswijze heeft ingediend wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze mondeling toe te lichten aan een afvaardiging van de gemeenteraad (hoorcommissie).