Z-19-060612 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning buiten behandeling voor het plaatsen van een blokhut, Schoolstraat 110 in Musselkanaal

Publicatiedatum:
vrijdag 15 november 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraagZ-19-060612 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning buiten behandeling voor het plaatsen van een blokhut, Schoolstraat 110 in Musselkanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft besloten op 12 november 2019 de volgende omgevingsvergunning buiten behandeling te stellen: Schoolstraat 110, 9581 GE Musselkanaal, het plaatsen van een blokhut.

 

De aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), hoeft niet in behandeling genomen te worden, omdat op grond van artikel 2 lid 3 onder a van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht voor het project geen omgevingsvergunning is vereist.

 

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

 

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

 

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuurs¬recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.