Z-19-059453 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het oprichten van agrarische loods over een bestaande sleufsilo, Veenhuizen 18A in Onstwedde

Publicatiedatum:
donderdag 14 november 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling



Z-19-059453 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het oprichten van agrarische loods over een bestaande sleufsilo, Veenhuizen 18A in Onstwedde

Op 6 november 2019 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Veenhuizen 18A, 9591 TG Onstwedde, het oprichten van agrarische loods over een bestaande sleufsilo.

 

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

 

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.