Z-19-054323 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor activiteit brandveilig gebruik, Utrechtselaan 138 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
donderdag 14 november 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VergunningenZ-19-054323 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor activiteit brandveilig gebruik, Utrechtselaan 138 in Stadskanaal

Logo Stadskanaal

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor:

het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d van de Wabo, waarbij dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap op de locatie : Utrechtselaan 138, 9501 PT in Stadskanaal.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 14 november 2019 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

 

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij de gemeente.

Alleen personen die een zienswijze hebben ingediend, komen in beginsel in aanmerking een beroepsschrift in te stellen.

 

Informatie

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.