Eikenprocessierups

De eikenprocessierups heeft de laatste jaren in toenemende mate voor meer overlast gezorgd in onze gemeente. Vanwege de klachten die de rups bij u kan veroorzaken controleren wij nauwlettend de bomen in onze gemeente. Is er een nest aanwezig? Dan markeert de gemeente de boom met een rood/wit lint, waarna de rupsen worden weggezogen. De bestrijding van de rups is erg kostbaar.  Daarom zet de gemeente dit jaar ook de volgende (preventieve) maatregelen in:

  • Ophangen van nestkastjes
  • Biodiversiteit
  • Uitzetten van nematoden ‘aaltjes’

Ophangen nestkastjes

De natuurlijke vijand van de eikenprocessierupsen zijn vogels, zoals mezen. Het is voor de bestrijding van de rups belangrijk om juist in de directe omgeving van de rupsen actief de aanwezigheid van deze vogels te stimuleren. Dit helpt in de bestrijding van de overlast die de eikenprocessierups veroorzaakt.

Net als vorige jaren zijn daarom door het Work Out team van de gemeente nestkastjes gemaakt. Deze kastjes zijn opgehangen op plekken in wijken waar inwoners voorgaande jaren veel last hadden van de eikenprocessierups. Voor de bestrijding is het ophangen van de nestkasje alleen niet voldoende.

Biodiversiteit

Door te zorgen voor meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups is het mogelijk een positief effect te behalen op de bestrijding van de rups. Dit kan door meer ruimte voor insecten en vogels te creëren in de openbare ruimte. De gemeente is actief op zoek naar plekken waar dit door aanpassing van het beheer al eenvoudig mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld door een ander maaibeheer toe te passen en meer in te zetten op het ontstaan van ruigtekruiden en het toepassen van bloemenmengsels. 

Preventief toepassen Nematoden Onstwedderweg

In april wordt de Onstwedderweg, net als vorig jaar, met Nematoden ingespoten. Op deze plek hebben de rupsen voorgaande jaren namelijk voor veel overlast gezorgd. Nematoden zijn aaltjes die de insectenlarven van de eikenprocessierups bestrijden. Dit is een 100% biologische methode. Vorig jaar is deze preventieve maatregel voor het eerst toegepast op deze locatie. De ervaring met het toepassen van deze maatregel waren positief, de plaagdruk was behoorlijk afgenomen. Er is dan ook besloten om op deze locatie deze preventieve maatregel opnieuw in te zetten.

Heeft u een eikenprocessierups gezien?

Geef de plek waar u de eikenprocessierups heeft gezien aan ons door via een Fixi-melding. De FIXI app is te downloaden via de Appstore (IOS) of Playstore (Android). Bij het signaleren van eikenprocessierupsen markeren we de boom met een rood/wit lint. Afhankelijk van locatie wordt zo spoedig mogelijk de nesten verwijderd. De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups alleen in bomen die eigendom en in beheer zijn van de gemeente.

De gemeente zet de plekken waar de rupsen gesignaleerd zijn in een digitaal beheersysteem om de plekken van overlast door de eikenprocessierups zo goed mogelijk in kaart te krijgen.

Over de eikenprocessierups 

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. De rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups. De nesten van de rupsen bevinden zich vooral aan de warmere zuidkant van de bomen. Ze ogen een beetje als een heel dicht spinnenweb. Hier verblijven de rupsen overdag. Niet alleen mensen, maar ook dieren krijgen last van jeuk en geïrriteerde luchtwegen door de brandhaartjes van de rups.

Wat zijn de klachten?

Na contact met de pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Vermijd daarom de eikenprocessierups.

Als u toch in contact bent gekomen met de brandharen, ga dan niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. De klachten verdwijnen normaal gesproken binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Meer informatie over de Eikenprocessierups is ook te vinden op www.rupsen.info Dit is een website van de GGD.