Ik kies! U ook?

Vindt u het ook belangrijk om te stemmen? Doe dan mee aan de campagne ‘Ik kies’. Het is heel gemakkelijk. U geeft antwoord op de vraag: Waarom kies ik? Deze tekst met uw foto publiceren wij hieronder en op onze sociale media.

 

Jeroen Wever

Ik kies, omdat ik dankbaar ben dat ik ben opgegroeid in vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend op deze wereld. Het stemmen, jouw stem laten horen, mag en kan in ons land. De gemeente houdt op 16 maart de gemeenteraadsverkiezingen, dan worden de leiders gekozen die de gemeente mogen besturen waar ik woon, leef en werk. Ik ga stemmen zodat mijn stem niet verloren gaat.

Rick Lem

Ik stem omdat ik het belangrijk vind invloed te hebben op het gebied waarin ik werk en woon. Als jonge ondernemer vind ik het belangrijk dat onze mooie dorpen leefbaar blijven en klaar zijn voor de toekomst. Door te stemmen heb ik invloed op het behoud van belangrijke voorzieningen die bijdragen aan het woonklimaat en het op peil brengen/houden van de bereikbaarheid van onze dorpen. Jij stemt toch ook?

Marcel Nieuwenweg

Ik kies omdat de gemeente waarin je leeft er toe doet! Gemeenteraadsverkiezingen zijn DE manier om invloed uit te oefenen op je directe leefomgeving, logisch dus.

Jan Venekamp

Ik kies omdat ik het belangrijk vind dat ik invloed kan uitoefenen op zaken die in mijn omgeving spelen. De gemeente is een orgaan die ons dagelijks leven beïnvloedt op allerlei gebieden zoals leefbaarheid, onderhoud openbare ruimte, winkelcentra, wonen, belastingen etc. Als ik niet stem wordt er over mij beslist, en niet met mij! Laat daarom je stem niet verloren gaan!

Anne de Vries

Ik vind kiezen belangrijk, omdat het een verworven recht is in Nederland en een gemiste kans als je niet stemt. Ik stem om te zorgen dat de leefbaarheid, in Stadskanaal en regio, de moeite waard blijft. Hopelijk stemmen onze jongeren ook! Zo creëren ze kansen, om ook na hun opleiding of studie te kunnen werken en zich te vestigen in dit prachtige gebied. Laat nooit het recht van stemmen aan je voorbij gaan!!

Jan Pietersen

Ik kies, omdat ik uit ervaring weet hoe belangrijk het is om te gaan stemmen. Als je gaat stemmen kun je daadwerkelijk het verschil maken in je eigen gemeente!
Ik zou zeggen: ga stemmen! Stem niet vanuit je onderbuikgevoel, maar stem met je verstand. Ik kies! Jij ook?

Hendrik Weijer

Ik kies omdat ik dat mag doen als inwoner van Nederland en de mooie gemeente Stadskanaal. Mijn motto is dan ook; Woar ik ook hingoa, Stadsknoal blift oaltied mien thoes. Maar soms vraag ik mij af of mijn stem wel terecht komt bij de partij waar ik op gestemd heb. Ik geef graag een voorbeeld: stel een partij heeft 200 stemmen nodig om één zetel te krijgen in de gemeenteraad. Als deze partij tijdens de verkiezingen 395 stemmen krijgt, dan heeft deze partij 5 stemmen te kort voor 2 zetels , en krijgt dus maar 1 raadslid. De andere 195 stemmen worden dan verdeeld onder andere partijen. En hier gaat het dus om: komt mijn stem wel bij mijn gekozen partij? Dit weet jij als stemmer dus niet zeker, jouw stem kan dus zomaar bij een partij komen die jij niet gekozen hebt. Daarom twijfel ik wel eens om naar de stembureau toe te gaan, maar ik doe het wel. Door te stemmen vergroot ik de kans dat de partij van mijn voorkeur een zetel krijgt. Ik vind het ook belangrijk dat ik als inwoner van de gemeente altijd op tijd eerlijk betrokken word bij beslissingen, bv de aanleg van zonnepanelen velden. Ik kies, omdat ik dit belangrijk vind! Jij ook?

Ben Schomaker

Ik kies voor leefbaarheid. Voor een goede toekomst van onze dorpen is het belangrijk dat het voorzieningenniveau op peil blijft en dat in alle dorpen voldoende woningen beschikbaar zijn, ook voor starters en de jeugd. Daarnaast is het van groot belang dat dit gebied een goede spoorlijnverbinding krijgt. Dit maakt het beter bereikbaar en nog aantrekkelijker om te wonen, te werken en te recreëren.

Désirée Wilmink

Ik kies, omdat ik als geboren knoalster vind dat ik inspraak mag hebben in wat er in ‘ons Stadskanaal’ allemaal gebeurt en wat er allemaal nog staat te gebeuren. En dat ik het gevoel krijg dat er ook wat mee wordt gedaan. Daarom kies ik. Ik kies voor Stadskanaal!!

Klaas Sloots

Ik kies, omdat ik het belangrijk vind mijn stem te laten horen. Door te kiezen kun je als inwoner mede bepalen hoe onze gemeente eruit komt te zien en welke voorzieningen onze gemeente heeft. Ik kies voor een inclusieve gemeente waar iedereen gelijke kansen heeft en zich prettig voelt. Ik kies! U ook?