Informatie

Gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Nederlanders met kiesrecht mogen elke 4 jaar kiezen wie hen vertegenwoordigden in de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. De raadsleden controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De raad houdt zich ook bezig met de begroting en het jaarverslag. De leden van de raad houden contact met de inwoners. De volgende Gemeenteraadsverkiezing vindt plaats op 21 maart 2018.

stempas

Tegelijk kunt u stemmen voor het Raadgevend Referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de ‘sleepwet’ genoemd. Sinds 1 juli 2015 kunnen kiesgerechtigden een verzoek indienen om een referendum te houden over nieuw aangenomen wetten en verdragen. Het indienen van verzoeken gebeurt in twee fasen: een inleidende fase en een definitieve fase. In een raadgevend referendum kunnen kiezers voor of tegen de wet/het verdrag stemmen. Lees hier meer.

Wilt u een voorbeeld van het stembiljet raadgevend referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zien, kijk dan onderaan deze pagina.

stempas referendum

Stembureaus

U kunt op 21 maart stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur in één van de 19 stembureaus in de gemeente. De locaties van de stembureaus vindt u in ons Geo-portaal.

Stembusbus

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen rijdt er overdag een mobiel stembureau in de gemeente Stadskanaal. De Stembusbus maakt het makkelijker je stem uit te brengen voor iedere stemgerechtigde. Uiteraard moet u dan ook uw stempas en ID meenemen. De route is als volgt:
07.30 – 08.15 uur Busstation Stadskanaal
09.00 – 09.30 uur gemeentehuis
10.10 – 10.35 uur Noorderpoort Sportparklaan
10.55 – 11.15 uur Ubbo Emmius Stationslaan
13.45 – 14.15 uur Alteveer (Veenhofsweg)
14.45 – 15.15 uur Onstwedde (Ubbo Emmius)
15.45 – 16.15 uur Mussel (kruising Zandtangerweg/Musselweg Café Das)
16.30 – 17.00 uur Musselkanaal (Willem Diemerstraat / Marktstraat)

Toegankelijkheid

De stembureaus in Stadskanaal zijn goed toegankelijk voor stemmers die moeilijk ter been zijn. Er is onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van onze stemlokalen door het Kernteam Toegankelijkheid gemeente Stadskanaal.

Landelijk geldt er de verplichting dat in iedere gemeente 25% van de stemlokalen toegankelijk moet zijn, volgens een opgesteld objectief toetsingskader. Het Kernteam heeft geconcludeerd dat de gemeente Stadskanaal een score van 100% haalt! Op een enkel detail na, voldoen alle stemlokalen in de gemeente Stadskanaal aan de gestelde eisen van toegankelijkheid. Het mobiele stembureau, de stembusbus, die gedurende de verkiezingsdag rondrijdt door de gemeente is niet makkelijk toegankelijk voor mindervaliden.

Wat hebt u nodig om te stemmen?

Om te kunnen stemmen neemt u het volgende mee:

  • uw stempas. Deze krijgt u via de post toegestuurd. Uiterlijk 7 maart 2018 zult u deze ontvangen;
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
    Let op: uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezingen. U kunt uw stem uitbrengen als het stembureau uw identiteitsbewijs heeft gecontroleerd en als u een geldige stempas, kiezerspas of volmachtbewijs heeft.

Hebt u uw stempas niet ontvangen of bent u het verloren? Lees hier meer over op de speciale pagina: Stempas niet ontvangen of verloren?

Geen geldig identiteitsbewijs?

Heeft u geen identiteitsbewijs waarmee u kunt stemmen? Dan kunt u gebruik maken van de schriftelijke volmacht die u van te voren aanvraagt bij de gemeente. Hier kunt u lezen hoe dat moet.

Stemmen door een ander

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen. Hoe u dit regelt leest u op de speciale pagina stemmen door een ander .

Stemmen voor een ander

Als u voor iemand anders gaat stemmen moet u een volmacht meenemen en een kopie van het legitimatiebewijs van diegene waarvoor u de stem uitbrengt. Meer weten? Kijk dan op de pagina Stemmen voor een ander

Wedstrijd leerlingen Noorderpoort

MBO-studenten van het Noorderpoort in Stadskanaal hebben korte filmpjes gemaakt over wat zij vinden dat er in de gemeente Stadskanaal moet gebeuren. Zij doen dat in een wedstrijd voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. De filmpjes zijn te zien op www.stakka18.nl Door erop te stemmen bepaalt u welk filmpje wint. Tijdens de verkiezingsavond op 21 maart wordt de winnaar bekend gemaakt.

Politieke partijen

Wilt u meer informatie over de deelnemende politieke partijen, klik dan hier

Er zijn geen items om weer te geven.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal