Verkiezing provinciale staten én waterschap

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Groningen en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s.

U ontvangt twee stempassen: één voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. Wilt u voor beide verkiezingen uw stem uitbrengen, neemt u dan beide stempassen mee naar het stemlokaal. In de gemeente Stadskanaal kunt u in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente stemmen.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Alleen met een stempas kunt u uw stem uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas(sen) niet vergeet mee te nemen. Bent u een stempas kwijtgeraakt? Dan kunt u, uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling burgerzaken op het gemeentehuis. Neem bij het stemmen naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) die maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Stemlocaties

U mag met uw stempas overal in de gemeente stemmen. Daarbij heeft u keuze uit 19 locaties. De locaties vindt u op de achterkant van de kandidatenlijst die in week 10 wordt bezorgd en op onze website. De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. Doordat enige stemlokalen niet meer beschikbaar zijn, is het mogelijk dat op uw stempas een andere locatie staat, dan dat u gewend was.

Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. Dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet zelf ook voor beide verkiezingen gaan stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Stadskanaal woont en ook een stempas voor deze  stemming heeft ontvangen. De gemachtigde mag per stemming niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. U geeft de gemachtigde de stempas(sen) en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u mee. Die moet hij/zij aan de voorzitter laten zien.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Stadskanaal woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van dezelfde provinciale staten en/of hetzelfde waterschap. Hiervoor heeft u een formulier nodig dat u kunt afhalen of aanvragen bij de afdeling burgerzaken of kunt u downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.

Stemmen met een kiezerspas

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Zo’n kiezerspas krijgt u door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt ingenomen en u een kiezerspas ontvangt. Met een kiezerspas voor de provinciale staten kunt u dan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Groningen. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen het Waterschap Hunze en Aa’s. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft, kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling burgerzaken of downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas stuurt u mee bij de aanvraag, waarna u een kiezerspas ontvangt.

Meer informatie

Op het gemeentehuis, bij de afdeling burgerzaken (burgerzaken@stadskanaal.nl), kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezingen.