Subsidie (culturele) activiteiten

De gemeente stelt voor 2022 extra subsidie beschikbaar voor culturele activiteiten en andere evenementen. Er is € 170.900,- beschikbaar, verdeeld over twee regelingen.

Subsidieregeling Na-Covid-Tijd

De lokale culturele sector heeft door de Covid-periode onder druk gestaan. Om de sector te ondersteunen kunnen culturele organisaties subsidie aanvragen voor activiteiten en evenementen. Het budget bedraagt € 145.900,00.

Activiteiten- en evenementenfonds

Het fonds is bedoeld voor diverse activiteiten, niet alleen voor culture. Wel moeten activiteiten iets nieuws toevoegen aan jaarlijkse of terugkerende evenementen en moeten ze eenmalig zijn. Per activiteit kan één keer subsidie worden aangevraagd. Een organisatie kan wel voor meerdere activiteiten een subsidie aanvragen. Er is dit jaar € 25.000,00 extra beschikbaar om meer activiteiten mogelijk te maken.  

Wat zijn de voorwaarden?

Voor beide subsidieregelingen gelden de volgende voorwaarden:

  • Het maximale bedrag dat kan worden toegekend is € 5.000,00.
  • Per activiteit kan maar van één van de subsidieregelingen gebruik worden gemaakt.
  • Beoordeling van de aanvragen is op volgorde van binnenkomst. U ontvangt uiterlijk 8 weken na ontvangst bericht van ons.

Voor de regeling Na-Covid-Tijd geldt bovendien:

  • De activiteit moet gratis toegankelijk zijn.
  • De activiteit vindt plaats in 2022.

De volledige subsidieregeling is te vinden op officiele bekendmakingen.

Hoe vraagt u aan?

U kunt tot 1 oktober 2022 subsidie aanvragen. Maak hiervoor gebruik één van de volgende formulieren:

Stuur het ingevulde formulier op naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt het formulier ook per e-mail naar ons sturen: gemeente@stadskanaal.nl