Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Duurzaamheidslening

Met de duurzaamheidslening sluit u tegen lager rentepercentage dan de marktrente een lening af. De rente wordt vastgesteld op het moment dat de aanvraag bij SVn binnen is met een minimum van 1,6%.

Met de duurzaamheidslening kunt u energiebesparende maatregelen aan uw woning uitvoeren, of maatregelen treffen om duurzame energie op te wekken. De lening is bedoeld voor particuliere woningbezitters, met een woning die ten tijde van de aanvraag tenminste tien jaar in gebruik is als woning. Het gaat om een lening tussen de € 2.500,00 en € 15.000,00. De looptijd van de lening is maximaal vijftien jaar. De aanvrager van de lening mag niet ouder zijn dan 75 jaar.

De energiebesparende maatregelen zijn voor u als woningeigenaar interessant. U krijgt een lagere energierekening, meer wooncomfort en vaak een beter binnenklimaat. Ook dragen de maatregelen bij aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente.

Meer informatie over de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen vindt u in het https://www.energieloket-groningen.nl/gemeente/stadskanaal .

Om er zeker van te zijn dat u de juiste (energiebesparende) maatregelen neemt, vereisen wij ten minste een energie quickscan. Deze quickscan kost ongeveer €175. Ook kan het zijn dat u voor de energiebesparende maatregelen moet verbouwen. Daarvoor heeft u een /Regelen-en-aanvragen/Bouwen-wonen-en-verhuizen/Omgevingsvergunning nodig, waar kosten aan verbonden zijn.

Wilt u meer informatie over de duurzaamheidslening? Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 631 631.

Van dit type pagina kan nog niet een afdrukvoorbeeld worden gegenereerd
Gemeente Stadskanaal - Raadhuisplein 1 - 9501 SZ Stadskanaal - Postbus 140 - 9500 AC Stadskanaal