Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Vergadering commissie Rechtsbescherming op 22 maart 2011

De commissie Rechtsbescherming vergadert op dinsdag 22 maart 2011 en begint om 20.00 uur. Op de agenda staat: Bezwaarschrift van de heer mr. J.G.H. van der Kolk van Advocatenkantoor Visser cs, namens de heer en mevrouw De Vries-Teekamp tegen het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, inhoudende dat een bouwvergunning verleend is voor de uitbreiding van een bedrijfspand op het perceel Beumeesweg 73 in Alteveer.

De stukken, behorende bij deze agenda, liggen ter inzage in het publieksbureau in de hal van het gemeentehuis.

Van dit type pagina kan nog niet een afdrukvoorbeeld worden gegenereerd
Gemeente Stadskanaal - Raadhuisplein 1 - 9501 SZ Stadskanaal - Postbus 140 - 9500 AC Stadskanaal