Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Wijziging Verordening Kunst openbare ruimte

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 26 september 2011 de Verordening Kunst in de openbare ruimte Stadskanaal 2009 heeft gewijzigd.

De wijzigingen betreffen onder andere:

De gewijzigde verordening treedt in werking acht dagen na deze bekendmaking, dus op 13 oktober 2011.

U wilt de stukken inzien?

De gewijzigde verordening ligt gedurende twaalf weken voor iedereen ter inzage in de hal van het publieksbureau in het gemeentehuis. U kunt de verordening ook vinden op onze http://www.regels-stadskanaal.nl/regelingen/Verordening-kunst-in-de-openbare-ruimte-Stadskanaal-2009/13-10-2011 .

Van dit type pagina kan nog niet een afdrukvoorbeeld worden gegenereerd
Gemeente Stadskanaal - Raadhuisplein 1 - 9501 SZ Stadskanaal - Postbus 140 - 9500 AC Stadskanaal