Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Verleend: Kerklaan 15 Onstwedde

Op 4 maart 2013 is de volgende omgevingsvergunning verleend; Kerklaan 15, 9591AH Onstwedde, het bouwen van een woning.

U wilt bezwaar maken?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum en een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

Van dit type pagina kan nog niet een afdrukvoorbeeld worden gegenereerd
Gemeente Stadskanaal - Raadhuisplein 1 - 9501 SZ Stadskanaal - Postbus 140 - 9500 AC Stadskanaal