Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Verleend: Sluisweg 4 Onstwedde

Op 16 januari 2013 is de volgende omgevinsgvergunning verleend: Sluisweg 4, 9591VD Onstwedde, het kappen van vijfentwintig bomen/bossingel, zijkant Kampweg, nabij Sluisweg 2, kadastraal perceel Onstwedde T 1162.

U wilt bezwaar maken?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum en een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

Van dit type pagina kan nog niet een afdrukvoorbeeld worden gegenereerd
Gemeente Stadskanaal - Raadhuisplein 1 - 9501 SZ Stadskanaal - Postbus 140 - 9500 AC Stadskanaal