Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Verleend: Hoofdstraat 118 Stadskanaal

Op 13 september 2012 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Hoofdstraat 118, 9501CR  Stadskanaal, de verbouw en het wijzigen van de entree van de dansschool.

U wilt bezwaar maken?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum en een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

Van dit type pagina kan nog niet een afdrukvoorbeeld worden gegenereerd
Gemeente Stadskanaal - Raadhuisplein 1 - 9501 SZ Stadskanaal - Postbus 140 - 9500 AC Stadskanaal