Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Aangevraagd: Margrietlaan 3 Stadskanaal

Op 5 juli 2012 is de volgende omgevingsvergunning aangevraagd: Margrietlaan 3, 9503KA Stadskanaal, het uitbreiden van een school.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Tevens kan tegen de aanvraag geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Van dit type pagina kan nog niet een afdrukvoorbeeld worden gegenereerd
Gemeente Stadskanaal - Raadhuisplein 1 - 9501 SZ Stadskanaal - Postbus 140 - 9500 AC Stadskanaal