Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Verleend: Veenhuizen 5 Onstwedde

Op 5 juli 2011 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Veenhuizen 5, 9591TG Onstwedde, Uitweg, het legaliseren van een uitrit.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 juli 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum besluit bezwaar maken. Uw bezwaar moet de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, het besluit waartegen u bezwaar maakt, motivatie en datum en handtekening. Uw bezwaar stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC in Stadskanaal.

Van dit type pagina kan nog niet een afdrukvoorbeeld worden gegenereerd
Gemeente Stadskanaal - Raadhuisplein 1 - 9501 SZ Stadskanaal - Postbus 140 - 9500 AC Stadskanaal