Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Ceresstraat 4a Stadskanaal

Bij de balie van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer in het gemeentehuis ligt vanaf vandaag ter inzage: Melding op basis van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer van:

Opgemerkt wordt dat de publicatie van deze melding slechts een wettelijk verplichte bekendmaking inhoudt. Van de melding zelf kan kennis worden genomen in het gemeentehuis tot en met 27 februari 2014. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Doornkamp, T (0599) 631 633.

Van dit type pagina kan nog niet een afdrukvoorbeeld worden gegenereerd
Gemeente Stadskanaal - Raadhuisplein 1 - 9501 SZ Stadskanaal - Postbus 140 - 9500 AC Stadskanaal