Maarsstee

Maarsstee ligt tegen het centrum van Stadskanaal. De wijk wordt begrensd door de Luxemburglaan, de Europalaan, de Atlantislaan en de Amerikalaan. De wijk is vanaf 1959 in ongeveer vier jaar gebouwd om de medewerkers van de snel groeiende Philipsvestiging te huisvesten. De meeste woningen in Maarsstee zijn huurwoningen van wooncorporatie Lefier. Slechts een klein deel zijn koopwoningen.

Maarsstee heeft ongeveer 1.100 bewoners, waarvan het grootste deel 55-plussers zijn. De senioren vormen een hechte groep in de wijk, iedereen kent elkaar.

In 2007 hebben de gemeente en wooncorporatie Lefier, in nauwe samenwerking met het Bewonersplatform Maarsstee en de bewoners, een wijkontwikkelingsplan gemaakt. Het wijkplan beschrijft de integrale maatregelen voor wat betreft de woningvoorraad, de woonomgeving en de sociale structuur.

In Maarsstee is de eerste fase van de herstructerering inmiddels achter de rug. In het gebied tussen de Luxemburglaan en de Nederlandlaan zijn nieuwe woningen gebouwd en is de openbare ruimte opnieuw ingericht.

Bewonersplatform Maarsstee

Het Bewonersplatform is een actieve wijkraad die zich voornamelijk bezighoudt met de grootschalige herstructurering in de wijk.

E-mailadres van de wijkraad: info@maarsstee.nl