Wijken en dorpen

In Stadskanaal willen we graag dat bewoners zich thuis voelen in schone en veilige wijken en dorpen. De visie van de gemeente is dat we bij de ontwikkelingen en plannen in de wijken en dorpen een belangrijke betrokkenheid en inzet van de bewoners vragen. We noemen dit ’wijkgericht werken’. De gemeente wil met deze werkwijze bewonersparticipatie stimuleren. Ook wil zij de leefbaarheid in de wijken en dorpen verbeteren.

Wijkraden en plaatselijke belangen

De wijkraden en plaatselijke belangen verenigingen zijn voor de gemeente belangrijke en onmisbare partners. Zij denken mee over de plannen en maatregelen van de gemeente. De wijkraden en plaatselijke belangen verenigingen behartigen de collectieve belangen binnen hun wijk of dorp. Ook vormen zij een goed geïnformeerd aanspreekpunt voor de gemeente. Zij spelen een belangrijke rol bij de leefbaarheid in de gemeente Stadskanaal.

Word lid van de wijkraad of plaatselijk belang

Een wijkraad bestaat uit betrokken bewoners van een wijk of dorp. Wilt u meedenken? U kunt zich aanmelden bij de wijkraad of plaatselijk belang van uw wijk of dorp. De meeste wijkraden zijn blij met versterking omdat ze graag alle groepen bewoners vertegenwoordigen: jongeren, ouderen, allochtonen, autochtonen en mensen uit verschillende inkomensgroepen.

Overzicht dorps- en wijkraden

Op de kaart dorps- en wijkraden vindt u een overzicht van de ligging van de verschillende dorps- en wijkraden en de contactgegevens.

Wijk- en dorppagina's

Wilt u meer weten over de dorpen en wijken in onze gemeente? Elk(e) dorp of wijk heeft zijn eigen pagina: