Gladheidsbestrijding

De gemeente bestrijdt gladheid voordat het gaat sneeuwen en ijzelen. 

Strooien op hoofdroutes

In de praktijk is het onmogelijk om overal te strooien. Ons uitgangspunt is dat iedereen binnen een redelijke afstand een gestrooide weg kan bereiken, waarbij we rekening houden met bereikbaarheid van speciale voorzieningen (onderwijs, ouderen). We doen in principe niet aan gladheidsbestrijding in woonstraten, omdat voor een goede dooiwerking van het zout veel verkeer nodig is. Daarnaast maken geparkeerde auto's het moeilijk om te strooien of sneeuw te ruimen.

Strooimethode

Bij het strooien maken we gebruik van 'nat zout'. We doen een beetje pekel (zout opgelost in water) bij het droge zout. Deze methode heeft voordelen:

  • Minder zout per vierkante meter
  • Dooiwerking begint vrijwel direct
  • Zout blijft langer werken, ook bij lagere temperaturen
  • Nat zout waait niet snel weg en blijft langer liggen

Strooiroutes

 De strooiroutes kunt u bekijken via de strooiroutekaart in ons online geo-portaal

Wat u zelf kunt doen

U kunt zelf ook meewerken aan een sneeuw- en ijsvrije omgeving. Help elkaar als buurtgenoten. Houd uw eigen stoep (indien fysiek mogelijk) zoveel mogelijk schoon, of vraag een familielid, vriend of kennis om hulp. Daarmee houden we onze leefomgeving toegankelijk en veilig.