Bezwaar maken

De gemeente heeft een besluit genomen en u bent het daar niet mee eens? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Het indienen van bezwaar dient schriftelijk te gebeuren. U kunt uw brief sturen naar gemeente Stadskanaal, college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Waar moet uw bezwaarschrift aan voldoen?

Onderteken uw bezwaar en neem er ten minste in op:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u de brief heeft geschreven;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de gronden van uw bezwaar.