Speelautomatenvergunning

Als u speelautomaten plaatst in bijvoorbeeld een café, restaurant, snackbar of kantine moet u daarvoor een aanwezigheidsvergunning aanvragen. U mag maximaal twee speelautomaten plaatsen.

Een vergunning kan alleen worden verleend, als de automaten worden geplaatst in een inrichting waarvan de ondernemer in het bezit is van een horecavergunning, en is ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca.

U ontvangt binnen acht weken schriftelijk bericht van ons over het goedkeuren of afwijzen van uw vergunningaanvraag. Deze termijn kan verlengd worden met nog eens acht weken. De vergunning wordt tot wederopzegging verleend.

Aanvragen

Download het aanvraagformulier aanwezigheidsvergunning speelautomaten (PDF). Stuur het ingevulde formulier naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

U kunt ook bij ons op het gemeentehuis langskomen om een aanwezigheidsvergunning speelautomaten aan te vragen, bel ons voor een afspraak via (0599) 631 631.
Het is handig als u het aanvraagformulier aanwezigheidsvergunning speelautomaten (PDF) alvast invult en meeneemt.

Via internet aanvragen niet mogelijk.

Kosten

Een aanwezigheidsvergunning speelautomaten kost in 2022:

  • 1 automaat: € 234,52
  • 2 automaten: € 375,32

Meer weten?

Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen ons Klant Contact Centrum bellen via (0599) 631 631.