Stimulering detailhandel centrum Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal werkt samen met de ondernemers aan een aantrekkelijker en compacter centrum in Stadskanaal. Door detailhandel te concentreren in het kernwinkelgebied blijft het centrum aantrekkelijk voor consumenten. Dit betekent dat er in het hart van het centrum geïnvesteerd gaat worden, maar ook dat voormalige winkels buiten het kernwinkelgebied worden ingezet en verbouwd voor andere functies zoals wonen en dienstverlening.

De gemeente wil daar financieel aan bijdragen. Eén van de instrumenten die de gemeente daarvoor inzet is subsidie, via een stimuleringsregeling. Lees meer over de mogelijkheden in de Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Centrum Stadskanaal 2018. Bekijk ook de folder Gemeentelijke subsidieregeling stimulering detailhandel centrum Stadskanaal.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag voor een subsidie doen, maak dan gebruik van onderstaande formulieren. U kunt deze invullen en sturen naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

U kunt ook bij ons langskomen. Het is dan handig als u het aanvraagformulier alvast invult en meeneemt.

Via internet aanvragen is niet mogelijk.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de regeling dan kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met onze accountmanager bedrijven.