Wethouder Sterenborg opent nieuwe VVE+ groep in Stadskanaal

15 februari

De Kanjers is de naam van deze VVE+ groep. De groep is een initiatief van Stichting Peuterwerk in Stadskanaal in samenwerking met gemeente Stadskanaal en Elker jeugdhulp en onderwijs. VVE+ is een Voorschoolse en vroegschoolse educatievorm voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De focus ligt hierbij op het individuele kind. Wethouder Sterenborg opende de VVE+ groep op donderdag 15 februari tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Wethouder Sterenborg leest voor in de bibliotheek

VVE+ De Kanjers werkt met kleinere groepen kinderen in een aangepaste inrichting van de ruimte, zodat ze optimale aandacht en mogelijkheden tot ontwikkeling krijgen. De kinderen spelen met passend materiaal. De VVE+ richt zich op het realiseren van extra, meer specifieke, inzet voor kinderen met een VVE-indicatie waar daarnaast andere zorgen zijn over de ontwikkeling.

Grietje Koops, teamleider van Stichting Peuterwerk is enthousiast: “Twee jaar geleden zijn we gestart met de opzet van dit project en dat de groep nu van start is, is een mijlpaal. Het is een hele mooie uitbreiding van ons aanbod waarmee we samen met Elker en met steun van de gemeente een groep kinderen die wat meer begeleiding nodig heeft, kunnen opvangen.“

Maximaal maatwerk

Een professional van Peuterwerk en een van Elker leiden samen de VVE+ groep. Met de uitgebreide kennis vanuit beide organisaties bieden zij een pedagogisch en veilig groepsklimaat waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij worden zij ondersteund door een gedragswetenschapper van Elker.

Ouders ontmoeten elkaar bij activiteiten en krijgen begeleiding in het contact met hun kind, zowel thuis als op locatie.