Stadskanaal gaat schoonmaakondersteuning bij mensen thuis anders organiseren

18 juli

De gemeenteraad van Stadskanaal heeft besloten om de schoonmaakondersteuning bij mensen thuis anders te organiseren. Dat liep tot op heden via de regeling Algemene Voorziening Schoonmaak (AVS). Via deze voorziening konden inwoners sinds 2016 snel en eenvoudig schoonmaak in huis aanvragen. Heel veel inwoners maken hier gebruik van. Op zich heel mooi, maar qua kosten inmiddels onbeheersbaar. Daarom gaat de gemeente nu over naar een aanpak met meer maatwerk.

De huidige schoonmaakondersteuning stopt niet per direct voor mensen die hier al gebruik van maken. Wel kan de gemeente contact opnemen en een afspraak maken voor een keukentafelgesprek. Voor sommige mensen zal dat betekenen dat de schoonmaakondersteuning daardoor stopt. Voor anderen betekent het misschien juist dat er meer ondersteuning wordt aangeboden.

De gemeente wil dat alle beschikbare voorzieningen terecht komen bij de mensen die het nodig hebben. En dat de beschikbare gelden daar goed over verdeeld worden. Komend najaar gaat de gemeente daarom onderzoeken of de mensen die nu gebruik maken van de ondersteuning overgezet kunnen worden naar een maatwerkvoorziening. Dit zou dezelfde zorg kunnen zijn, maar dan onder de naam maatwerkvoorziening. In een keukentafelgesprek wordt dan in de volle breedte gekeken welke ondersteuning iemand nodig heeft en hoe de gemeente daar gericht aan kan bijdragen.

Aanvragen voor een maatwerkvoorziening in de vorm van huishoudelijke hulp kunnen nog steeds worden ingediend. Die worden dan via keukentafelgesprekken beoordeeld. Inwoners kunnen dat op de website van de gemeente of telefonisch aanvragen.