Herdenking 4 mei 2024

30 april

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we iedereen die tijdens de Tweede Wereldoorlog, in andere oorlogssituaties en bij vredesmissies is omgekomen. Herdenkingscomités en Verenigingen van Plaatselijk Belang hebben een programma gemaakt voor onze gemeente. Het thema van dit jaar is: ‘Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid.’ Daarmee vraagt het Nationaal Comité aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn. U bent van harte uitgenodigd om de herdenkingsplechtigheden bij te wonen. Hieronder vindt u het volledige programma.

Oorlogsmonument in Mussel tijdens 4 mei

Stadskanaal

18.30 uur: Verzetsmonument, Julianapark

 • Verwelkoming en aankondiging programma door Z.I. Anastasia van der Werff-Podgórski
 • Toespraak door burgemeester K. Sloots
 • Krans- en bloemlegging door vertegenwoordigers van de gemeente Stadskanaal,
  Herdenkingscomité Pools Oorlogsmonument en het Comité Joods Oorlogsmonument
 • Bloemlegging door belangstellenden/publiek
 • Opstelling van de stoet voor de Stille Tocht via het Veteranenmonument

19.05 uur: Pools Oorlogsmonument, Generaal Maczekplein

 • Verwelkoming en aankondiging programma door Z.I. Anastasia van der Werff-Podgórski
 • Toespraak door burgemeester K. Sloots 
 • Toespraak door Claire A. M. van der Werff-Őzmay
 • Krans- en bloemlegging door vertegenwoordigers van de gemeente Stadskanaal, 
  Herdenkingscomité Pools Oorlogsmonument, familie Dominik Podgόrski, 
  het Comité Joods Oorlogsmonument en het Veteranenmonument
 • Het Wilhelmus en Mazurek Dąbrowskiego (Pools volkslied)
 • Taptoe 
 • Bloemlegging door belangstellenden/publiek

19.35 uur: Het Joods Oorlogsmonument, Navolaan

 • Verwelkoming en aankondiging programma door mevrouw A.W. Noorlag
 • Toespraak door burgemeester K. Sloots
 • Toespraak door de heer W. Kellner, voorzitter Gesellschaft für Christlich-Jüdische
  Zusammenarbeit in Ostfriesland
 • Namen lezen door leerlingen van de Piet Prinsschool

20.00 uur: Twee minuten stilte

 • Joods gebed door de heer B. Ofer
 • Krans- en bloemlegging door vertegenwoordigers van de gemeente Stadskanaal, 
  Comité Joods Oorlogsmonument, Herdenkingscomité Pools Oorlogsmonument, 
  gezamenlijke kerken & scholen
 • Het Wilhelmus en Hatikvah (Israëlisch volkslied) door Josien Bakker
 • Bloemlegging door belangstellenden/publiek

Onstwedde

19.30 uur: Verzamelen bij het Herdenkingsmonument op de Brink 
                    Muziekkorps Crescendo uit Wedde speelt muziek
19.38 uur:  3 minuten lang klokkenluiden door drie kerken
19.41 uur:  Opening door C. Luring-te Velde en voorlezen van de namen van 
                    de oorlogsslachtoffers
19.49 uur:  Thiemen Huiting en Janna Wesseling (leerlingen van het Ubbo Emmius) 
                    dragen een gedicht voor
19.52 uur:  Toespraak door G. Volders 
19.59 uur:  Taptoe door R. Klap
20.00 uur:  Kerkklok luidt gevolgd door twee minuten stilte          
20.02 uur:  Samenzang van het Wilhelmus (eerste en zesde couplet)
                     Kranslegging door Roos Bruggers en Yannick Roelfsema 
                     (leerlingen van CBS De Rank) namens de bevolking van Onstwedde en
                     Kranslegging door wethouder G. Borgesius en fractievoorzitter H. Zwiers, 
                     namens de gemeente Stadskanaal
                     Aanwezigen lopen langs het monument 

Musselkanaal

Start bij de koepel aan het Willem Diemerplein

18.00 uur:  Vlaggen halfstok. Vlagparade en opstellen van de Wacht door leden van het corps
                     Nationale Reserve bij het monument
19.15 uur:  Vertrek Stille tocht 
19.30 uur:  Welkomstwoord door de voorzitter G. Munneke en toespraak door 
                     wethouder E. Hofstra
19.40 uur:  Koraalmuziek 
19.45 uur:  J. Bouma leest een streekverhaal voor geschreven door G. Smit.
19.50 uur:  Koraalmuziek 
19.55 uur:  Kerkklokken luiden
19.58 uur:  Blazen van The last post
20.00 uur:  Twee minuten stilte
20.02 uur:  Samenzang van het Wilhelmus gevolgd door krans- en bloemlegging namens het 
                    gemeentebestuur, het 4 mei comité, scholen, het Oranje Comité, 
                    de inwoners, de kerken en het publiek

Alteveer

Start op het kerkplein voor het Gebouw

19.45 uur:  Vertrek naar het oorlogsmonument
19.50 uur:  Opening door B. Horlings
                     Y. Beumee en D. Brabers dragen een gedicht voor     
19.55 uur:  Toespraak door wethouder J. Mellies
20.00 uur:  Twee minuten stilte
20.02 uur:  Het Wilhelmus en Mazurek Dąbrowskiego (Pools volkslied)
                     Vervolgens bloem- en kranslegging door vertegenwoordigers van de gemeente, 
                     Dorpsbelang Tange-Alteveer, leerlingen van o.a. cbs De Höchte en door 
                     overige belangstellenden

Mussel

19.30 uur: Monument aan de Wagenspoor 

 • Aansteken van de fakkels 
 • Muziek door gelegenheidscombo uit Mussel
 • Gedicht door Yaron Hemssems en Emma Bodde
 • Toespraak door wethouder I. Sterenborg
 • Muziek/samenzang 
 • Toespraak door S. Schoenmaker
 • Muziek en luiden van de klok

20.00 uur:  Twee minuten stilte.
20.02 uur:  Samenzang o.l.v. gelegenheidscombo het eerste couplet van het Wilhelmus
20.04 uur:  Kranslegging namens het gemeentebestuur, Samen Kerk, de bevolking en 
                    CBS op de Zandtange
20.08 uur:  Samenzang o.l.v. gelegenheidscombo het zesde couplet van het Wilhelmus
20.10 uur:  Afsluiting en dankwoord
20.12 uur:  Muziek en voor iedereen de gelegenheid om bloemen bij het monument te leggen 
20.15 uur:  Alle aanwezigen worden uitgenodigd om in zaal Pro Rege een kopje 
                     koffie te drinken