Persoonsgebonden budget

Als u voor (jeugd)zorg en/of ondersteuning van de gemeente in aanmerking komt, krijgt u deze in de meeste gevallen van zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. Onder bepaalde voorwaarden kun u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). U kunt met een pgb zelf ondersteuning of begeleiding inkopen, bij wie u maar wilt. Een pgb is alleen mogelijk voor maatwerkvoorzieningen en dus niet voor algemene voorzieningen.

De mogelijkheid van een pgb komt aan de orde in een keukentafelgesprek.

Als u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening en daarvoor een pgb wenst, dan sluit u zelf een contract met een zorgaanbieder van uw keus. U kunt daarvoor het beste de model-contracten gebruiken die de Sociale Verzekeringsbank (SVB)  daarvoor beschikbaar stelt. De Sociale Verzekeringsbank en de gemeente toetsen de afspraken die u maakt.

U vindt meer informatie over het inkopen van zorg via een pgb op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor een pgb van de gemeente heeft u een beschikking nodig op basis van de Wmo of de Jeugdwet. Dat is een officiële brief van de gemeente waarin het besluit staat dat u recht heeft op ondersteuning. Welke voorwaarden zijn er nog meer?

  • U moet ook in staat zijn om het budget zelf te beheren, zelf zorg in te kopen, zorgverleners aan te sturen en de kwaliteit te bewaken. U mag iemand machtigen om dit voor u te doen. De zorg die u inkoopt moet passen bij uw persoonlijke situatie en bij wat u wilt bereiken.
  • U moet kunnen motiveren waarom de voorzieningen die de gemeente aanbiedt niet passend zijn in uw situatie. Mogelijke redenen kunnen zijn dat de ondersteuning die u nodig heeft vooraf niet goed is in te plannen, dat de ondersteuning op verschillende locaties moet worden geleverd, of dat u vanwege uw levensovertuiging een pgb wilt.
  • De diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die u van uw pgb inkoopt moeten van goede kwaliteit zijn. U krijgt zelf de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u een deel van de zorgkosten zelf moet betalen. Dat noemen we de ‘eigen bijdrage’. U betaalt bij een voorziening en hulp vanuit de Wmo zelf een deel van de kosten voor de ondersteuning, behalve bij een rolstoel. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u zien hoeveel eigen bijdrage u dit jaar betaalt. De eigen bijdrage voor het collectief vervoer (wmo-taxi) gaat niet via het CAK en betaalt u rechtstreeks aan de vervoerder. Voor een pgb vanuit de Jeugdwet betaalt u géén eigen bijdrage.