Woo-publicaties

Informatie die via een Woo-verzoek is opgevraagd wordt voor iedereen openbaar gemaakt op deze pagina. In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat deze informatie in principe voor iedereen beschikbaar is. Behalve als er een goede reden is om dit niet te doen, bijvoorbeeld bij persoonsgegevens of bedrijfsgegevens.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen (nog) niet aan alle eisen. Kunt u een document niet lezen? Neem dan contact op door te bellen naar 0599-631 631. De Woo-contactpersoon helpt u graag verder.

Wijze van publicatie

In principe wordt ieder Woo-verzoek gepubliceerd. Behalve als er een goede reden is om het niet openbaar te maken. Per verzoek publiceren we het ingediende Woo-verzoek, ons Woo-besluit met een inventarislijst en de documenten waar het om gaat in GoogleDrive. De inventarislijst biedt een overzicht van alle documenten. Om het overzichtelijk te maken zijn ze genummerd net als de documenten zelf.

Verzoek om documenten m.b.t. Woz (september 2022)

Secret Forest Festival 2022 (juli 2022)

Schending inlichtingenplicht (juli 2022)

Terugvordering Tozo 1 (mei 2022)

De afkorting Tozo staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en 1 staat voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Kap bomen omgeving Wilgenhage (mei 2022)

Riool- en afvalstoffenheffing (mei 2022)

De gemeente heeft binnen verschillende bezwaarschriften over de gemeentelijke belastingen hetzelfde Woo-verzoek ontvangen. De verzoeken en besluiten zijn gebundeld in een map.