Kwijtschelding belastingen

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen eigen vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen en heffingen van het waterschap. Het gaat om de volgende belastingen:

Gemeentelijke belastingen

Heffingen van het waterschap (Noordelijk Belastingkantoor)

  • zuiveringsheffing
  • watersysteemheffing ingezetenen

Voor meer informatie over deze heffingen verwijzen we u naar het Noordelijk Belastingkantoor.

Is het uzelf aan te rekenen dat u de aanslag niet kunt betalen? Dan krijgt u geen kwijtschelding.

U moet uw verzoek om kwijtschelding binnen zes weken na de aanslagdatum bij het Noordelijk Belastingkantoor indienen.

Aanvragen kwijtschelding belastingen

Via het Noordelijk Belastingkantoor kunt u digitaal kwijtschelding aanvragen.