Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

In de gemeente Stadskanaal staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.

Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. U brengt uw stem uit op een stembiljet.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Bent u uw stempas kwijtgeraakt dan kunt u, uiterlijk woensdag 22 mei 2019, tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling burgerzaken. Heeft u uw “oude” stempas teruggevonden dan kunt u daarmee niet meer stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Waar kunt u stemmen

Hieronder staan de adressen waar de stembureaus zijn te vinden:

1. Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Stadskanaal                                  

2. “ Drouwenerhof”, Drouwenerstraat , Stadskanaal

3. “De Rank”, Oosterkade 6, Stadskanaal

4.  “Öude Brandweerkazerne”, (CH Brandbeveiliging) Steenhouwer 34, Stadskanaal

5.  “Maarsheerd”, Maarsdreef 1, Stadskanaal

6.  “De Lichtbron”,  (voorheen De Kandelaar), Navolaan 28, Stadskanaal

7.  Buurtcentrum Maarsstee, Nederlandlaan 7 B, Stadskanaal 

8.   Meester Neuteboomschool, Meester Neuteboomstraat 5, Stadskanaal         

9.  “Pagedal” Hoveniersweg 1, Stadskanaal

10. OBS “De Oleander”, Meidoornstraat 19, Stadskanaal

11 Buurtcentrum “t Lange End”, Noorderdiep 2, Stadskanaal

12. Parochiehuis, Sluisstraat 76, Musselkanaal                                     

13. OBS “Musselhorst”, Spireastraat 4, Musselkanaal

14. MFA “Lint”, Willem Diemerstraat 7, Musselkanaal

15. “A-Horst”, Paulus Potterlaan 34, Musselkanaal

16. Chr Gereformeerde Kerk, Molenstraat 55, Mussel

17. “d’Ekkelkaamp”, Kerklaan 6, Onstwedde

18. “Brinkhof”, Dorpsstraat 5, Onstwedde

19.  “De Drijscheer”, Keiweg 1, Alteveer

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Stadskanaal woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Stadskanaal woont maar wel een stempas heeft ontvangen. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij Burgerzaken van de gemeente Stadskanaal of hier downloaden. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland

Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt dan uw stempas omgezet in een kiezerspas en met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij burgerzaken of downloaden. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.