Waarmerken kopie of afschrift

De gemeente kan een kopie van uw Nederlands paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning of ander document waarmerken. Hiermee bewijst u dat de kopie gelijk is aan het originele document.

Werkwijze

Door middel van een stempel en een handtekening geeft de gemeente aan dat een kopie of afschrift van een document gelijk is aan het origineel.

Voor het waarmerken van een kopie of afschrift kunt u een afspraak maken via de knop bovenaan deze pagina. Langskomen tijdens de openingstijden van burgerzaken kan ook.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Het document waar u een gewaarmerkte kopie van wilt hebben

Meer informatie

Omdat wij de echtheid van diploma’s en getuigschriften niet kunnen garanderen, maken wij hiervan geen gewaarmerkte kopieën. U kunt deze documenten laten waarmerken door de instelling die het document heeft afgegeven.