Starterslening

Met de Starterslening overbrugt u het verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen en:

  • is uw eerste koopwoning toch haalbaar;
  • heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten;
  • is er een betrouwbaar vangnet dankzij NHG (National Hypotheek Garantie).

Werkwijze

De Starterslening bestaat uit twee delen:

  1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
  2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Starterslening?

De starterslening wordt in opdracht van de gemeente door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verstrekt. Op de website van SVn vindt u meer informatie en een rekenhulp. Zo weet u of u in aanmerking komt en wat de maximale hoogte van de lening is.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening zijn:

  1. U koopt voor het eerst een eigen woning.
  2. De maximale verwervingskosten zijn € 175.000,00.
  3. Het gaat om een bestaande koopwoningen of een door ons college geselecteerd nieuwbouwproject.
  4. De lening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,00.