Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt eens per vier jaar gekozen door inwoners van de gemeente Stadskanaal met stemrecht. Inwoners zijn dus de opdrachtgevers van de raad.

Samenstelling

De gemeenteraad van Stadskanaal telt 23 leden namens 8 politieke partijen:

  • ChristenUnie - 5 zetels
  • CDA - 5 zetels
  • SP - 4 zetels
  • PvdA - 3 zetels
  • Gemeentebelangen Stadskanaal - 2 zetels
  • VVD - 2 zetels
  • Lokaal Betrokken - 1 zetel
  • D66 - 1 zetel

De samenstelling van de gemeenteraad op persoonsniveau vind je op de pagina 'samenstelling gemeenteraad'.

Taken en bevoegdheden

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking in het gemeentebestuur en stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn, verkeer en dergelijke kunnen pas worden uitgevoerd nadat een meerderheid van de raad ermee ingestemd heeft. Ook beslist de raad hoe het geld besteed wordt waarover de gemeente beschikt. De raad controleert tevens het college van burgemeester en wethouders. De werkwijze van de raad is vastgelegd in het Reglement van Orde. Raadsleden hebben een aantal instrumenten tot hun beschikking zoals het indienen van initiatiefvoorstellen, schriftelijke vragen of moties.

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert eens per maand. Tijdens de raadsvergaderingen behandelt de gemeenteraad voorstellen van inwoners, raadsleden en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast zijn er enkele raadscommissievergaderingen, waar onderwerpen op een informerende of opiniĆ«rende wijze worden behandeld. Alle raadsvergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadszaal op het gemeentehuis.

Raadsstukken

De stukken van de raadsvergaderingen staan op een speciale pagina. Op deze pagina vindt u ook geluidsopnames van de raadsvergaderingen. Bekijk de stukken van de raadsvergaderingen.

Wilt u door ons op de hoogte worden gehouden wanneer de vergaderstukken online staan? Stuur dan een e-mail naar griffie@stadskanaal.nl.

Geluidsfragmenten van oude vergaderingen (van 2006 tot 2010) kunt u beluisteren via ons oude raadsinformatiesysteem.

Griffier

De raad heeft een eigen secretaris, de raadsgriffier. De raadsgriffier is geen lid van de raad. De griffier ondersteunt en adviseert de raad, de raadsleden en de burgemeester in haar hoedanigheid als voorzitter van de raad. De raad benoemt de raadsgriffier.

De heer Koen Willems is de raadsgriffier van de gemeente Stadskanaal. U kunt contact met hem opnemen via telefoonnummer (0599) 631 631, of per e-mail via griffie@stadskanaal.nl.