Energietoeslag 2023

Ook voor 2023 is er weer een energietoeslag. Hieronder leest u de belangrijkste informatie. Aanvragen van de toeslag kan vanaf 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024. Vanaf 1 januari 2024 kunt u hier uw aanvraag online indienen. Lukt online aanvragen niet? Dan kunt u ook een formulier afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Voorwaarden

Wanneer heeft u recht op de energietoeslag  2023?

U heeft recht op de energietoeslag 2023 van de gemeente Stadskanaal als u op 1 november 2023:

  • 21 jaar of ouder bent; en
  • In de gemeente Stadskanaal woont; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.

De inkomensgrenzen van 2023 ziet u hieronder:
 

Geldend voor:echtparen/samenwonendenalleenstaande/alleenstaande ouder
 niet AOW-gerechtigdwel AOW-gerechtigdniet AOW-gerechtigdwel AOW-gerechtigd
Energietoeslag€ 1.981,34€2.101,70€ 1.386,95€ 1.547,74

 

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag 2023?

U heeft geen recht op de energietoeslag 2023 als u op 1 november 2023:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen), de instelling de energiekosten betaalt en niet bij u in rekening brengt;
  • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.
  • Student bent en in aanmerking komt voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, Wet studiefinanciering 2000

Bent u student?

Studeert u en ontvangt u een basisbeurs en een aanvullende beurs voor uitwonenden? Of heeft u geen recht meer op een studiebeurs, maar heeft wel u een studielening van DUO? Dan kunt u recht hebben op de eenmalige tegemoetkoming energiekosten voor studenten. Deze wordt door DUO uitgekeerd. Kijk op de website van DUO voor meer informatie hierover.

Meer informatie

Wat is de energietoeslag 2023?

Dit is een éénmalig bedrag van € 800,00 of € 1.300,00 netto per huishouden. Van veel producten en diensten zijn de prijzen de afgelopen jaren flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen is er de energietoeslag. Over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 is er ook een energieprijsplafond ingesteld. Dit is een maximumtarief voor de kosten van energie. Deze en andere energiemaatregelen, en de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen.

Waarom een verschil in hoogte?

Inwoners die in 2022 de energietoeslag toegekend hebben gekregen, hebben in veel gemeenten begin 2023 een extra bedrag van € 500,00 ontvangen. Hierdoor bedraagt voor deze inwoners, die ook voor dit jaar aan de voorwaarden voldoen de toeslag € 800,00. Inwoners die in 2022 geen energietoeslag hebben ontvangen en in 2023 wel aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een bedrag van € 1.300,00.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Telt de energietoeslag mee als vermogen?

Nee, tot 1 januari 2025 telst de energietoeslag niet mee als vermogen. Vanaf 1 januari 2025 wel. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via 0599 631 631 of via e-mailadres: geldzaken@stadskanaal.nl

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij een aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u hierbij helpen! Neem contact met ons op via telefoonnummer 0599 631 631 of via e-mailadres geldzaken@stadskanaal.nl.