Energietoeslag

 

Eenmalig energietoeslag van € 800,00

De energietoeslag is een uitkering van € 800,00 om de stijging van de energielasten op te vangen.

Extra € 500 energietoeslag

De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800 naar € 1.300.  

  • Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. De gemeente zorgt ervoor dat u de extra compensatie van € 500 krijgt.
  • Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan hoeft u ook niks te doen. U krijgt de extra compensatie van € 500 automatisch van de gemeente. 

Halverwege december wordt de uitbetaling van de extra compensatie van € 500 uitgevoerd.
De Energietoeslag is een uitkering van in totaal € 1.300,00 om de stijging van de energielasten op te vangen.

Wie hoeft géén aanvraag te doen?

U hoeft geen aanvraag te doen als u een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW en IOAZ) ontvangt. Dit wordt automatisch door ons verzorgd. U heeft inmiddels een eerste uitkering van € 400,00 ontvangen. De tweede uitkering van € 400,00 wordt in oktober uitbetaald.

Dat geldt ook voor inwoners die dit jaar gebruikmaken van één van de volgende regelingen:

  • een bijdrage uit het sociaal participatiefonds
  • de witgoedregeling
  • de individuele inkomenstoeslag
  • en inwoners die in 2022 bijzondere bijstand ontvangen voor bewindvoeringskosten zonder draagkracht

Ook u ontvangt de Energietoeslag in twee termijnen van elk € 400,00. De aanvraag voor één van deze regelingen wordt door de gemeente gebruikt om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de energietoeslag. U hoeft dus geen aanvraag energietoeslag te doen!

Wie maakt gebruik van het aanvraagformulier?

Heeft u een inkomen tot 20 procent hoger dan het bijstandsniveau en maakt u geen gebruik van één van de bovenstaande regelingen, dan kunt u een aanvraag doen. Of u tot deze groep behoort is afhankelijk van uw inkomensgrens.

LET OP: Is uw inkomen sinds 1 januari 2022 dusdanig lager geworden dat u in aanmerking komt voor de Energietoeslag, dien dan ook een aanvraag in! Stuur bij de aanvraag specificaties mee van de inkomsten van u (en uw partner) van de maand januari 2022 en een specificatie van de laatst bekende maand.

Voorbeeld: Op de peildatum (1-1-2022) heeft u een inkomen dat hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. U zou niet in aanmerking komen voor de energietoeslag. Maar uw inkomen is bijvoorbeeld in april 2022 lager geworden, waardoor u wel in aanmerking komt voor de toeslag. Vul dan het aanvraagformulier in en stuur een specificatie van januari 2022 en april 2022 mee.

Hoe vraagt u aan?

Vul het aanvraagformulier energietoeslag volledig in. Print het uit en onderteken het formulier. Voeg kopieën toe van uw inkomen op peildatum 1 januari 2022 en van de laatst bekende maand en een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Het geheel kunt u inleveren bij de balie van het gemeentehuis, ons toesturen via e-mail gemeente@stadskanaal.nl of via Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Termijnen van uitbetaling

De energietoeslag is een uitkering van €800,00. Het bedrag wordt in twee termijnen van €400,00 uitbetaald, tenzij u na augustus 2022 aanvraagt. Dan ontvangt u de toeslag in één keer, als uw aanvraag is beoordeeld.

Tot wanneer kunt u een aanvraag doen?

U kunt het hele jaar 2022 een aanvraag doen.