Bestemmingsplannen

Alle gebieden in de gemeente hebben een eigen bestemming. Denk hierbij aan woningen, bedrijven en sportvelden. De gemeenteraad stelt voor het hele grondgebied van de gemeente één of meerdere bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan de regels voor het gebruiken en bebouwen van een gebied.

Als een bouwplan niet past binnen een bestemmingsplan, kan de gemeente de vergunning weigeren of medewerking verlenen door het doorlopen van een planologische procedure. Een planologische procedure kan bestaan uit het aanpassen van het bestemmingsplan (of een uitwerkingsplan /  wijzigingsplan) aan het ingediende bouwplan of het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouwplan. Er wordt dan gemotiveerd afgeweken van het geldende bestemmingsplan.

Onze bestemmingsplannen zijn digitaal te vinden via de landelijke website ruimtelijkeplannen

Bestemmingsplan Landelijk gebied tijdelijk alleen te raadplegen via onze website

We hebben gemerkt dat het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied van de gemeente Stadskanaal tijdelijk niet volledig beschikbaar is op de website ruimtelijkeplannen. Om die reden plaatsen we nu een pdf-versie van dit bestemmingsplan op onze website, totdat het plan weer volledig te raadplegen is via ruimtelijkeplannen.nl

Kaart 'Correctieve en partiële herziening Stadskanaal Kern' tijdelijk alleen te raadplegen via onze website

We hebben ook gemerkt dat de kaart van het bestemmingsplan 'Correctieve en partiële herziening Stadskanaal Kern' van de gemeente Stadskanaal tijdelijk niet volledig beschikbaar is op de website van ruimtelijkeplannen. Daarom plaatsen we nu de kaarten die bij dit bestemmingsplan horen in pdf-formaat op onze website, totdat de kaart weer volledig te bekijken is. De regels en toelichting van het plan zijn daar wel goed te raadplegen.

Omgevingsplan

We werken momenteel aan een nieuw bestemmingsplan voor de gehele gemeente. Het nieuwe bestemmingsplan ligt ter inzage. Op de speciale webpagina's over de Omgevingsplan is meer informatie te vinden.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft over het bestemmingsplan neem dan contact op met de gemeente Stadskanaal via (0599) 631 631.