Beleidsregel leefgeldverstrekking bij inkomsten uit arbeid of loondervingsuitkering conform de Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Publicatiedatum:
vrijdag 20 januari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregel leefgeldverstrekking bij inkomsten uit arbeid of loondervingsuitkering conform de Regeling opvang ontheemden Oekraïne

 

De burgemeester van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelezen het voorstel met kenmerk 271140;

 

Gelezen de regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 24 november 2022, nummer 4295670, tot wijziging van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 

Gelet op de toelichting op het besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 24 november 2022, nummer 4295670, tot wijziging van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 

Gelet op de het artikel 7, tweede lid en artikel 13, tweede lid van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 

B e s l u i t ;

 

De navolgende Beleidsregel leefgeldverstrekking bij inkomsten uit arbeid of loondervingsuitkering conform de Regeling opvang ontheemden Oekraïne vast te stellen, die luidt:

Artikel 1 - Begrippen

Voor de toepassing van deze beleidsregel gelden de begrippen zoals opgenomen in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

 

Artikel 2 - Beëindiging leefgeldverstrekking

In het geval minimaal een meerderjarig gezinslid inkomsten uit arbeid of een loondervingsuitkering ontvangt wordt de leefgeldverstrekking van alle gezinsleden stopgezet. Hierbij geldt de eerste dag van de daaropvolgende maand als peildatum.

 

Artikel 3 – Overige bepalingen

  • 1.

    Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel leefgeldverstrekking bij inkomsten uit arbeid of loondervingsuitkering conform de Regeling opvang ontheemden Oekraïne’.

  • 2.

    In gevallen van toepassing van deze beleidsregel die leiden tot onbillijkheden van onwenselijke proporties kan de burgemeester besluiten af te wijken van deze beleidsregel.

  • 3.

    Deze beleidsregel treedt in werking op 1 februari 2023.

Aldus vastgesteld op 13 januari 2023.

De burgemeester

K. Sloots