Z-20-077606 - Gemeente Stadskanaal : besluit vaststelling hogere grenswaarde geluid, vanwege wegverkeerslawaai 55 dB en vanwege industrielawaai 55 dB(A) op de gevel van de watertoren, Ceresstraat 1 in STADSKANAAL

Publicatiedatum:
woensdag 30 juni 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-20-077606 - Gemeente Stadskanaal : besluit vaststelling hogere grenswaarde geluid, vanwege wegverkeerslawaai 55 dB en vanwege industrielawaai 55 dB(A) op de gevel van de watertoren, Ceresstraat 1 in STADSKANAAL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij op 10 juni 2021 ten behoeve van een omgevingsvergunning, op grond van artikel 110a lid 1 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde hebben vastgesteld:

 • -

  Ceresstraat 1, 9501 EA, Stadskanaal, vanwege wegverkeerslawaai 55 dB en vanwege industrielawaai 55 dB(A) op de gevel van de watertoren.

Dit besluit hoort bij de aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het realiseren van een theeschenkerij, woning en bed & breakfast in een bestaande watertoren (rijksmonument).

Waar kunt u het besluit hogere grenswaarde inzien?

Het besluit vaststelling hogere grenswaarde met de bijhorende stukken liggen vanaf 1 juli 2021 tot en met 11 augustus 2021 voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt bezwaar maken?

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal. Het adres is Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen

U wilt een voorlopige voorziening indienen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist kan door iemand die bezwaar heeft ingediend ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Dit kan bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Dit levert schorsende werking van het besluit op.

U wilt meer informatie?

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de heer M. de Heer (0599 631 631)