Z-20-070078 - Gemeente Stadskanaal - Buiten behandeling: aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een schutting, Moerasweg 19 in Mussel

Publicatiedatum:
woensdag 10 juni 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-20-070078 - Gemeente Stadskanaal - Buiten behandeling: aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een schutting, Moerasweg 19 in Mussel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend op 3 juni 2020 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), buiten behandeling te stellen vanwege onvolledigheid:

Moerasweg 19, 9991 Mussel, het plaatsen van een schutting.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.