Z-19-063481 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning, Zandtangerweg 71 in Mussel

Publicatiedatum:
woensdag 4 maart 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-19-063481 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning, Zandtangerweg 71 in Mussel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 25 februari 2020 de volgende omgevingsvergunning is verleend: Zandtangerweg 71, 9584 TA Mussel, het uitbreiden van een woning.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar. 

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

 Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.